Privacyverklaring PALLETPLUS B.V.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Bedrijfsgegevens

PALLETPLUS B.V. levert standaard en maatwerk pallets en kisten en neemt overtollige pallets in.
Contactgegevens: Koperslagerstraat 14, 5405 BS Uden, KvK nr. 52957012.
Functionaris Gegevensbescherming: J. Pluk te bereiken via administratie@palletplus.nl

 

Doel gegevens 

PALLETPLUS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren en u daarvoor een juiste factuur te kunnen sturen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onzen producten en diensten
- Het afhandelen van uw betaling
- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het doen van onze belastingaangifte

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

- Voor en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KvK nummer
- BTW nummer

 

Email

Op het moment dat je contact opneemt met PALLETPLUS B.V. via mail dan worden die gegevens die jij meestuurt, opgeslagen voor onbepaalde tijd op de mailserver.
De mailserver is in beheer bij Verweijen ICT.

 

Website

PALLETPLUS B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging 

PALLETPLUS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@palletplus.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PALLETPLUS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PALLETPLUS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PALLETPLUS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@palletplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten 

Heeft u opmerkingen, vragen of heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@palletplus.nl.
Klachten omtrent de omgang met uw persoonsgegevens door PALLETPLUS B.V. kunt u doorgeven aan de autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap